genetic code - genetik kod
genetic code - genetik kod

canlı hücrelerinde DNA ve RNA moleküllerinin taşıdığı genetik bilgi; belirli (specific) proteinleri nasıl yapacaklarını hücrelere bildiren gen talimatları. DNA (ya da RNA)’da bazlar A, T, G ve C harfleri ile gösterilir (sırasıyla adenin, timin, guanin, sitozin). Mesajcı (messenger) RNA’da T (timin) yerine U (urasil) vardır. Genetik kod 4-harfli DNA kodunun 20-harfli amino asit (proteinlerin yapı taşları) koduna nasıl çevrileceği konusundaki kuralları, yani biyokimyasal talimatı içerir.

2532