cluster sampling - küme örneklemesi
cluster sampling - küme örneklemesi

bu teknikte, araştırmacı, araştırma konusuna uygun kümeler (örn., psikoloji bölümleri) belirler ve bunların arasından SEÇKİSİZLEŞTİRME yöntemi uyarınca bazılarını seçer. Seçilen kümelerdeki katılımcıların tümü örneklemi oluşturur. Bu teknik zaman ve para maliyeti düşük tutulmak istendiğinde kullanılır.

2248