Zöllner illusion - Zöllner yanılsaması / Zöllner illüzyonu
Zöllner illusion - Zöllner yanılsaması / Zöllner...

iki paralel çizgiden biri bir yöne doğru eğik kısa çapraz çizgiler tarafından, diğeri de diğer yöne eğik kısa çapraz çizgiler tarafından kesildiğinde, iki çizginin birbirinden uzaklaşıyormuş gibi görünmesi şeklindeki görsel yanılsama. [Geliştiren/aktaran: Alman astrofizikçi Johann Karl Friedrich Zollner (1834-1882)]

Alan Adı: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim
2717