Young-Helmholtz theory of color vision - Young-Helmholtz renk görme kuramı / renk görmenin üç renk kuramı
Young-Helmholtz theory of color vision - Young-Helmholtz renk...

renk görmeyi, spektrumda kırmızı, yeşil ve mavi renklere duyarlı bileşen ya da süreçler yoluyla açıklayan kuram. Bu kurama göre, her bir renk üç süreçten ikisinin uyarılmasıyla algılanır. Üç süreci eşit miktarda uyaran ışık beyaz olarak algılanır. Günümüzde bu süreçlerin retinadaki konilerle ilişkili olduğu bilinmektedir ancak kuramın orijinalinde süreçler herhangi bir hücre türüne bağlanmamıştır. Karşılaştırınız HERING RENK GÖRME KURAMI. [Geliştiren/aktaran: İngiliz hekim ve fizikçi Thomas Young (1773-1829) ve Alman fizyolog ve fizikçi Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894)] karşılaştırınız: Hering renk görme kuramı

Alan Adı: Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim
2717