Yerkes-Dodson law - Yerkes-Dodson yasası
Yerkes-Dodson law - Yerkes-Dodson yasası

GENEL UYARIMIŞLIK HALİ ile performans arasındaki ilişkinin ters U eğrisi şeklinde olduğunu belirten yasa. Buna göre, fizyolojik ve/veya zihinsel uyarılmışlık halinin şiddeti arttıkça performansı da artar. Yani, belirli bir uyarılmışlık derecesine kadar uyarılmışlık hali ile performans arasında doğru orantılı  (pozitif) ilişki vardır. Ancak bir düzeyden sonra uyarılmışlık halindeki artış, performansın giderek düşmesiyle eşleşir. Bu kritik düzeyden sonra, uyarılmışlık hali ile performans arasında ters orantılı (negatif) ilişki vardır. [Keşfeden: Yasa Amerikalı psikologlar Robert M. Yerkes (1876-1956) ve John Dillingham Dodson (1879-1955)]

Alan Adı: Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim
2717