x-axis - x-ekseni / apsis
x-axis - x-ekseni / apsis

grafiğin yatay ekseni.  

Alan Adı: İstatistik/Biyoistatistik
2717