Wonderlic Personnel Test - Wonderlic Personel Testi

Wonderlic Bilişsel Yetenek Testi (Wonderlic Cognitive Ability Test: CAT) olarak da bilinir. Bilişsel yetenekleri ve özelde problem çözme becerisini ölçmek için tasarlanmıştır. Kamu kurumları ve özel işletmelerde, işe başvuranların hızlıca (12 dakika) değerlendirilmesinde kullanılan test, zeka konusunda çıkarsama yapmada da kullanılır. Testin internette hazırlık soruları vardır. Güncel sürümü şu alanları ele alan 50 maddeden oluşur: 1. Görsel-Mekansal Akıl Yürütme, 2. Hız, 3. Sözel Akıl Yürütme, 4. Matematik Yeteneği. Puanlaması doğru sayısı olarak yapılır. Puan sadece bilişsel yetenekler ya da problem çözme becerisinin değil zekanın da ölçümü olarak kabul edilir; yirmi puan normal (ortalama) zeka olarak değerlendirilir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Eldon F. Wonderlic (1937, 1992). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Canan Savran (Sürümler/kritik yayınlar: 1993, 1996)]

Abbreviation/Symbol: WPT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)