Visual Search and Attention Test - Görsel Arama ve Dikkat Testi

görsel arama ve sürdürülen dikkati 18-60 yaş aralığında ölçer. Görsel alan bozukluklarında ve yarı-alan ihmalinde kullanılır. Test, çeldiriciler arasına yerleştirilmiş hedef uyarıcılardan oluşur. Ardışık alt testlerdeki hedef uyarıcılar “F” harfi, kapatan köşeli parantez “]”, mavi renkte basılmış “H” harfi, mavi renkte basılmış yatık “/” çizgidir. Testteki görev, hedef uyarıcıları bulmak ve işaretlemektir. Puanlaması yanlış tepki sayısı (formun sağ ve sol taraflarında atlanan hedef sayısı, yanlış işaretlenen hedef sayısı) ve toplam süre olarak yapılır. Puanlar ventraldeki nesne algılama (ne) yolağının ve dorsaldeki görsel-mekansal (nerede) yolağının işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Max R. Trenerry, Bruce Crosson, James DeBoe ve William R. Leber (1990)]

Abbreviation/Symbol: VSAT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)