theory - kuram / teori
theory - kuram / teori

bilimin AÇIKLAMA amacına hizmet eden genel ifade.

1. pozitif bilimlerde, belirli bir olayın nedeni konusunda bir sav öne süren; bunu yaparken ilişkili görgül bulguları birbiriyle çelişmeyecek biçimde kapsayan, sağdanabilir çıkarımlar yapılmasına uygun, örgün ve ekonomik ilkeler bütünü. bakınız: nedensellik

2. bilim felsefesinde, bir gerçekler bütünü ile tutarlılık gösteren, yeni görgül ilişkiler önerebilen, birbiriyle ilişkili, açıklayıcı mantıksal hipotezler dizisi.

2525