test user qualification level - test kullanıcı özellik düzeyi / test kullanıcı kalifikasyon düzeyi

PSİKOLOJİK TEST ve tanıya yardımcı ölçme araçlarını kullananlarda (uygulama, puanlama, değerlendirme) belli teknik, akademik ve kurumsal bilgi ve becerilerle eğitim düzeyi aranır. Bu konuyu ele alan üç sınıflama sistemi vardır. 1. Amerikan Psikoloji Birliği (APA) sistemi: Psikolojik Testler ve Tanıya Yardımcı Araçların Dağıtımı İçin Etik Standartlar Raporu (1959)’unda, APA, giderek daha üst düzey bilgi ve deneyim gerektiren üç test düzeyi belirlemiştir. A Düzeyi: Kullanım kılavuzundaki bilgilere hakim olmayı, çalışılan ya da test sonuçlarının kullanılacağı kurumun işlev ve amaçları konusunda genel bilgiye sahip olmayı gerektirir. Örnek: başarı testleri. B Düzeyi: Test geliştirme ve kullanımı konularında bir miktar teknik bilgiye, testle ilgili bilim alanlarında (örn., psikoloji, eğitim, istatistik, bireysel farklılıklar, bilişsel nörobilim) gereken ölçüde akademik bilgiye sahip olmayı gerektirir. Örnek: yetenek testleri. C Düzeyi: Test geliştirme ve kullanımı konularında kapsamlı teknik bilgiye, psikoloji ve ilişkili alanlarda kapsamlı ve derinlemesine akademik bilgiye sahip olmayı, kullanılacak test konusunda süpervizyonlu eğitim almış olmayı gerektirir. Örnekler: zeka testleri, projektif testler, tanı koymada yararlanılan klinik testler. 2. Pearson (İngiltere) sistemi: Çoğu test ve tanıya yardımcı ölçme aracının basımını yapan bu kurum, söz konusu araçların da tek dağıtıcısıdır. Giderek daha üst düzey bilgi ve deneyim gerektiren üç test düzeyi belirlemiştir. A Düzeyi: Bu testler herkes tarafından kullanılabilir. B Düzeyi: Psikoloji, eğitim, mesleksel terapi, konuşma ve dil bozuklukları ve sosyal çalışma ya da etik test uygulama ve değerlendirmeye ilişkin alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olanlar tarafından kullanılabilir. C Düzeyi: Test değerlendirmede yüksek düzey bilgiye sahip olmayı gerektirir. Bu gruba giren testleri psikoloji, eğitim ve ilgili alanlarda doktora derecesine; klinik araçları uygulama, puanlama ve değerlendirme eğitimi almış olanlar kullanabilir. 3. Psikolojik Değerlendirme Kaynakları (Psychological Assessment Resources: PAR) sistemi: Psikolojik değerlendirme araçlarının öncü yayınevlerinden (Amerika Birleşik Devletleri) olan kurum üç test düzeyi belirlemiştir. A Düzeyi: Sağlık alanı uzmanları (tıp, nöroloji, psikiyatri, klinik psikoloji, hemşirelik, mesleksel terapi, sosyal çalışma) arasından klinik değerlendirme araçlarını uygulama, puanlama ve değerlendirme konularında eğitim ve deneyimi olanlar tarafından kullanılabilir. B Düzeyi: Psikoloji veya ilgili alanlarda (örn., danışmanlık, dil-konuşma bozuklukları) lisans derecesi olanları; test sonuçlarını değerlendirme, psikometri, ölçme kuramı, biyoistatistik alanlarında dersler almış olanlar; etik ve test kullanımıyla ilgili bir kurumdan lisans ya da sertifikası olanlar tarafından kullanılabilir. C Düzeyi: Önceki düzeyin özelliklerine ek olarak psikolojik testleri uygulama ve değerlendirmede ileri profesyonel derecesi olanlar; psikolojik testlerin etik ve yetkin kullanımı için eğitim ve deneyim öngören bir kurumdan lisans ya da sertifikası olanlar tarafından kullanılabilir. 4. Hogrefe (Almanya) sistemi: Düzey A: Aranan herhangi bir özellik yoktur. Test ya da araç herkes tarafından kullanılabilir. Düzey B: Klinik ve eğitsel değerlendirme araçlarının çoğu bu düzeyde yer alır. İlgili dalların birinden (örn., klinik psikoloji, danışmanlık psikolojisi, dil ve konuşma terapisi) belgelendirilmiş eğitim ve/veya deneyimi olanlar; testlerle ilgili bir kuruma üye olanlar; psikolojik test kullanımında yetkinliği kanıtlanmış olanlar tarafından kullanılabilir. Düzey C: İlgili dallarda doktorası olanlar; belirli bir testin belgelendirilmiş eğitimini almış olanlar tarafından kullanılabilir. bakınız: test kullanıcı mesleği

Alan Adı:
  • Psikometri

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)