test user profession - test kullanıcı mesleği
test user profession - test kullanıcı mesleği

psikolojik test ve tanıya yardımcı araçları kullanabilmesi kişinin mesleği ile  yakından ilgilidir. Ancak herhangi bir meslek mensubunun hangi düzeydeki test ve araçları kullanabileceğinde karar verdirici öncelikli unsurun TEST KULLANICI YETERLİK DÜZEYİ’nde belirtilenler olduğu göz önünde tutulmalıdır.  Çoğu test ve tanıya yardımcı ölçme aracının basımını yapan Pearson (İngiltere) söz konusu araçların da tek dağıtıcısıdır. Bu kurum meslek gruplarının  hangi düzeydeki test ve araçları kullanabileceğini sınıflamıştır. T: Öğretmen (teacher), sosyal çalışmacı, hemşire, erken çocukluk dönemi çalışanlarını içerir. Onlar A düzeyi testleri ve kendi alanları için geliştirilmiş olanları (T düzeyi) kullanabilir. P: Egzersiz fizyologları (exercise physiologist) ve podiatristleri içerir. Onlar A düzeyi testleri ve kendi alanları için geliştirilmiş olanları (P düzeyi) kullanabilir. HR: İnsan kaynakları (human resources) uzmanlarını içerir. Onlar A düzeyi testleri ve kendi alanları için geliştirilmiş olanları (HR düzeyi) kullanabilir. M: Pratisyen doktorları (medical practioner) içerir. Onlar A düzeyi testleri ve kendi alanları için geliştirilmiş olanları (M düzeyi) kullanabilir. B: Özel eğitim uzmanı ve yardımcı sağlık personelini (örn., odyolog, fizyoterapist, müzik terapisti, ebe) içerir. Onlar A ve B düzeyi testlerle T ve HR düzeyi testlerini kullanabilir. S: Dil ve  konuşma bozuklukları (speech pathologist) uzmanlarını içerir. Onlar A ve B düzeyi testlerle S, T ve HR düzeyi testlerini kullanabilir. C: Lisanslı psikologları içerir. Onlar A, B ve C düzeyi testlerle T ve HR düzeyi testlerini kullanabilir. UNAS (unassigned test): Bu gruba giren test ve araçlar herkes tarafından kullanılabilir. Bu gruba CL3 düzeyi testler girer.

Alan Adı:
  • Psikometri
2992