test - test
test - test

1. incelemeye tabi tutulan kişinin bilgi, beceri, ilgi ya da başkaca diğer özelliklerini (örn., zeka, yönetici işlevler) değerlendirmek için geliştirilmiş olup standart maddelerden oluşan psikometrik araç. Testin doğası uyarınca, maddeler, soru ya da koşullar olabilir. Test alan kişinin testteki görevi, soruları cevaplamak ya da koşulların gerektirdiği görevi yerine getirmektir. bakınız: psikolojik test, nöropsikolojik test, test bataryası karşılaştırınız: soru listesi , envanter, ölçek

2. araştırma denencesinin desteklenebilirliğinin belirlenmesi. FARKSIZLIK DENENCESİ, ANLAMLILIK TESTİ, İSTATİSTİKSEL ANLAMLILIK gibi kavramlarla ilgilidir.  

Alan Adı:
  • Psikometri
2942