Prof. Dr. Emel ERDOĞAN BAKAR

Prof. Dr. Emel ERDOĞAN BAKAR

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1996’da Lisans Derecesi, aynı üniversiteden 1996’da Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Derecesi ve 2007’de Deneysel Psikoloji Doktora Derecesi aldı. 2007 yılından bu yana Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ülkemizde Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisansı ve Deneysel Psikoloji alanında Doktora derecesi bulunan çok az sayıdaki bilim kişisi arasında olup bu iki alanı birleştiren çok sayıda etkinlik ve yayını bulunmaktadır. Ülkemize standardizasyonu yapılmış olan nöropsikolojik testlerin eğitici ve uygulamacı eğitimlerini vermektedir. Bu testleri pre-postoperatif nöroloji hastalarına, aralarında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Bozukluğu olan gruplara tanılama amacıyla uygulamaktadır. Deneysel psikoloji, nöropsikoloji ve bilişsel psikoloji alanlarında makale ve kitapları vardır. Çalışmaları 334 atıf almış olup H-indeksi 11’dir.  Çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülmüş olup bunlar arasında Prof. Dr. Mualla Öztürk 2005 Çocuk Ruh Sağlığı Birincilik Ödülü, 42nd International Symposium on Endocrinology and Metabolism En İyi Sözel Bildiri Ödülü (2010) bulunmaktadır. 7. Çerçeve Programı Avrupa Birliği Projesi Avrupa ve Türkiye’nin En İyi Bilim İnsanları Sıralaması (2015)'nda yer almıştır.