Tactile Form Perception Test - Dokunsal Şekil Algılama Testi

şekli dokunsal olarak algılamayı ve tanımayı ölçer. Test ince zımpara kağıdından yapılmış 20 geometrik şekilden oluşur. Testteki görev şekli görmeksizin, elleyerek hissetmek (stereognozi), daha sonra onu 12 şekil arasında bulmaktır. Şekillerin yarısında tercih edilen el, diğer yarısında diğer el kullanılır. Puanlaması doğru tepki sayısı üzerinden yapılır. Puan başat olmayan hemisferdeki parietal lobun işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Arthur Lester Benton, Kerry deS. Hamsher, Nils R. Varney ve Otfried Spreen (1983)]

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)