structuralism - yapısalcılık

1. psikolojinin bilim olarak kurulmasından sonra ortaya çıkan ilk psikoloji ekolü. Psikoloji bilimi gibi, yapısalcılık da Alman psikolog ve fizyolog Wilhelm Wundt (1832-1920) tarafından kurulmuştur. Ekolün Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kurucusu ise İngiliz asıllı Amerikalı psikolog Edward Bradford Titchener (1867-1927)’dir. Yapısalcılığa göre psikoloji bilimi, sağlıklı insanın bilincini ögelerine analiz eden bilim dalıdır. Ekolün araştırma yöntemi ise eğitilmiş İÇEBAKIŞ’tır.

2. insan davranışı ve kültürünü ele alan disiplinde kullanılan, kaynağını İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure'in (1857-1913) öncülük ettiği radikal ve yeni bir yaklaşım olan dilsel analizden alan görüş. Saussure dil işaretlerinin anlamlarını dışsal göndergelerle olan ilişkilerinden değil, aynı sistemdeki diğer işaretlerle olan yapısal ilişkilerinden aldığını savunmuştur. Fransız antropolog Claude Levi Strauss (1908-2009), yapısalcı dil modelini, insan düşüncesi ve eylemi de dahil olmak üzere tüm sosyal ve kültürel olayları kapsayacak şekilde genişletmiştir. karşılaştırınız: işlevselcilik, davranışçılık, gestalt ekolü, psikoanalitik ekol

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Genel Psikoloji

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)