storage - depolama
storage - depolama

öğrenilen malzemenin bellekte tutulmasına ilişkin süreç. Kısa-süreli belleğin depolama yetisi 7±2 birimdir. Uzun-süreli belleğin depolama yetisi çok büyüktür. Depolama; öğrenme ve bellek izinin SAĞLAMLAŞMA’sından sonra gerçekleşir. İzleyen aşama ise GERİYE GETİRME’dir. DUYUSAL BELLEK de, belirli zaman anında canlıyı etkileyen tüm uyarıcıları tutacak kadar büyüktür. Ancak duyusal belleğin depolama süresi, KISA-SÜRELİ BELLEK ve özellikle UZUN-SÜRELİ BELLEK’e göre çok kısadır (150 milisaniye ile 2 dakika arasında).

2525