stimulation - uyarım

1. uygun fiziksel enerji (örn., ışık) ile bir duyu organı (örn., göz) ve bağlı duyusal reseptörü (örn., retina) faaliyete geçirme. Faaliyet duyumsama sürecini başlatır. 2. nöron ya da beden bölümündeki faaliyet düzeyini artırma. 3. genelde, canlının faaliyet düzeyini artırma.

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835