stimulants - stimülanlar
stimulants - stimülanlar

fizyolojik ya da sinirsel aktiviteyi hızlandıran ya da düzeyini artıran, bu bağlamda canlının ya da bir organının (özelde beyninin) işlevselliğini ya da etkililiğini geçici olarak artıran maddeler grubu. Merkezi sinir sisteminde uyarıcı etki yaparlar; hareketliliği artırırlar, duygudurumunu değiştirir, zihinsel fonksiyonlarda belirli bir süre için artış sağlarlar. Çeşitleri: a. davranışlarda stimülan etkisi olanlar: AMFETAMİN, METAMFETAMİN, METİLFENİDAT, KOKAİN; b. antidepresanlar: imipramine, amitryptiline, trisiklik antidepresanlar, monoamin oksidaz inhibitörleri, tranylcypromine; c. konvulsanlar: strychninine, bicoculine; d. hücre stimülanları: kafein, nikotin. Davranış stimülanları ve antidepresanlar daha çok norepinefrin mekanizması ile ilgilidir. İlaç olarak kullanım alanlarına örnekler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, majör depresyon, narkolepsi. Yarattığı etkiler nedeniyle yasa dışı olarak bir kısmı kötüye kullanılabilen stimülanlara karşı fizyolojik madde bağımlılığı gelişmektedir. Antidepresanlar ise bağımlılık yapmazlar. bakınız: psikoaktif maddeler, ilaç

2525