stereotype - kalıpyargı

1. belirli bir grubun ya da sosyal sınıfın üyelerinin nitelikleri ve özellikleri konusundaki bilişsel genellemeler kümesi. Kalıp yargılar algıları ve yargıları basitleştirir ve hızlandırır ancak bunlar genelde abartılıdır, olumludan ziyade olumsuzdur. Söz konusu özellikleri taşımayan bir örnekle karşılaşılsa bile, kalıp yargı değiştirilmez.

2. amaçsız hareket, eylem veya kelimelerin ısrarlı biçimde tekrar edilmesi.

3. otistik spektrum bozukluğu, zeka geriliği ve şizofreni gibi hastalıkların belirtileri arasında yer alan kalıp yargılar. Yineleyici ya da törensel hareket, duruş, ses ve ifadeleri içeren bu kalıpyargıların dört farklı türü bulunmaktadır: dokunsal (örn., kendi yanağını veya saçını okşama, tırmalama, kaşıma), motor (örn., ileri geri sallanma, kendi etrafında dönme, kanat çırpar gibi yapma), görsel (örn., ışığa bakma, ellerini gözünün önünde hareket ettirerek izleme), vokal (örn., sesini alçaltıp yükselterek farklı sesler çıkarma, mırıldanma). karşılaştırınız: önyargı

Alan Adı:
  • Sosyal Psikoloji

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)