status epilepticus - statüs epileptikus
status epilepticus - statüs epileptikus

EPİLEPSİ nöbetinin uzunca bir süre (30 dakika gibi) devam etmesi durumu.  bakınız: epilepsi

Alan Adı: Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik
2687