spatial orientation - mekansal yönelim

statik konumda veya harekette bedeni ve postural durumu fiziksel çevreye göre yönlendirme yeteneği. Sağ serebral hemisferin birincil fonksiyonu olarak kabul edilir. bakınız: görsel-mekansal

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835