sociotechnical systems theory - sosyoteknik sistem kuramı
sociotechnical systems theory - sosyoteknik sistem kuramı

örgütlerdeki çalışma ortamlarının tasarlanmasında görevlerin hem insani hem de teknolojik düzlemde dikkate alınması gerektiğini ifade eden; insan ve toplumları sosyal yönleriyle, örgütsel yapı ve süreçleri teknik yönleriyle ele alan kuram. Çalışma sistemi kuramı (work system theory) ve çalışma sistemi yöntemini (work system method) bütünleştiren bu kuramda toplumlar ve onun küçük bir parçası olan örgütlerde sosyal ve teknik yönlerin birbirine karıştığı, bu karışımın karmaşık karşılıklı ilişkiler örüntüsü içerdiği öne sürülür. Kuramdaki sosyal sistem ögeleri şunlardır: 1. örgütsel yapı, 2. insanlar, onların psikolojik ve sosyal özellik ve durumları. Teknik sistem ögeleri şunlardır: 1. işin içerdiği görevler, 2. fiziksel sistemler (donanım, yazılım, araç-gereç, hizmet araçları vb.). [Geliştiren/aktaranlar: Örgütsel davranış ve sosyal ekoloji uzmanı Amerikalı Eric Landsdown Trist (1909-1993), Ken Bamforth, Avusturalyalı psikolog Fred Edmund Emery (1925-1997), İngiliz sosyal bilimci Enid Mumford (1924-2006), Amerikalı işletmeci Calvin Pava (1953-1992)] bakınız: birleşik eniyileme, ergonomi, sosyoteknik sistem

2992