serotonin - serotonin
serotonin - serotonin

İNDOLAMİN grubundan bir monoamin NÖROTRANSMİTTER. L-triptofan amino asitinden sentezlenir; 5-hidroksitriptamin olarak da adlandırılır. Pineal bezde melatonine dönüşür. Mide-barsak sisteminde,  düz kaslar ve trombositlerde bulunur. Duygudurum, iştah, acı-ağrı, uykuda rol oynar. Mutluluk ve esenlik duyguları ile yakından ilişkilidir; mutluluk hormonu olarak da  bilinir. Eksikliğinde, depresif ve yorgun duygudurumu, endişe ve kaygı, uyku bozukluğu (özellikle REM dışı uyku açısından) ve yeme bozuklukları (örn., obezite, bulimia nervoza, anoreksiya) görülür. bakınız: serotonerjik, serotonerjik yolak

Abbreviation: 5-HT
Alan Adı: Nörobilim
2688