serotonergic pathway - serotonerjik yolak
serotonergic pathway - serotonerjik yolak

serotonerjik nöronların yoğun olarak bulunduğu yer rafe nukleus ve ayrıca hippokampus, hipotalamus, amigdala, striatum ve talamustur. Serotonin yolağı, anterior-posterior eksende serebral hemisferlerlere ulaşır. Omurilikte inhibitör etkisi vardır. Duygudurum, sosyal davranışlar, iştah ve hazım, uyku, sedasyon ve gevşeme, cinsel arzu üzerinde etkilidir. İlgili tanı grubu: Serotonin yetersizliği depresyona yol açar. bakınız: serotonerjik

2525