semantic memory - anlamsal bellek / anlamsal hafıza
semantic memory - anlamsal bellek / anlamsal hafıza...

1. dünya hakkındaki genel bilgilerin, gerçekler ve kavramların depolandığı bellek türü. karşılaştırınız: anısal bellek

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2992