schema - şema

bilgilerin depolanmasını düzenleyen zihinsel çerçeveler. 1. bir kavram ya da varlığın algılanması, yorumlanması veya imgelenmesine, bir sorunun çözülmesine kılavuzluk eden bilgi bütünü. Örneğin, "restoran" şeması akla, içeride masaların, iskemlelerin, sofra takımları ve garsonların olacağını, televizyonun da bulunabileceğini, ancak bir karyola olamayacağını getirir. karşılaştırınız: SENARYO 2. bir eylemin yapılması konusunda bir plan içeren, davranışa kılavuzluk eden bilişsel yapı. J. Piaget’nin kuramına göre, çocuk, gelişimi boyunca yeni şemalar geliştirir, eskileri yeniden düzenler veya tümden terk edebilir. 3. kişinin kendisi, başkaları ya da dünya konusunda sahip olduğu, nesnel gerçeklikle uyumsuz görüş ve varsayımlar. Örneğin, "Ben şanssız bir insanım. Mutlaka başıma bir şey gelecek." bir olumsuz şema örneğidir. Bilişsel tedavilerin amaçlarından biri, danışanın ya da vakanın çocukluğunda gelişen ya da travmatik deneyimler yoluyla gelişen şemalar yerine, daha gerçekçi, mevcut koşullarla daha uyumlu şemalar geliştirmesine yardımcı olmaktır. bakınız: öz-imge

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)