sampling technique - örnekleme tekniği
sampling technique - örnekleme tekniği
Alan Adı: Psikometri, İstatistik/Biyoistatistik
2687