retrieval - geriye getirme
retrieval - geriye getirme

bellekte depolanmış olan bilginin bulunması ve farkındalık yani bilinçlilik alanına getirilmesi; hatırlama. Çok aşamalı bellek sürecinin son aşaması. bakınız: öğrenme, depolama, sağlamlaşma

2525