reticular activating system - retiküler aktivasyon sistemi
reticular activating system - retiküler aktivasyon sistemi

üst beyin sapında serebrum ve serebellum arasında yer alan, yaygın sinir liflerinin oluşturduğu ağsı (retiküler) yapı. Genel uyarılmışlık halini (arousal) oluşturma, bilinçlilik düzeyini belirleme ve dikkat durumundan sorumludur. bakınız: uyku evreleri, bilinç halleri

Abbreviation: RAS
Kısaltma: RAS
Alan Adı: Nörobilim
2688