reinforcement contingency - pekiştirme izlerliği
reinforcement contingency - pekiştirme izlerliği

tepki ile PEKİŞTİREÇ arasındaki izlerlik ilişkisi. Pozitif izlerlikte, tepki, pekiştireci sağlar. Buna POZİTİF PEKİŞTİRME denir. Negatif izlerlikte, tepki, pekiştireci ortadan kaldırır. Buna NEGATİF PEKİŞTİRME denir.

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2954