regression - gerileme / regresyon
regression - gerileme / regresyon

bilişsel, duygusal ve davranışsal açıdan daha düşük işlevselliğin söz konusu olduğu (genelde çocukluk) dönemlere geri dönmeye, o döneme ait gereksinim, arzu ve doyum yolları aramaya, çocuksu davranışlarda bulunmaya ilişkin SAVUNMA MEKANİZMASI. Çocuk bağımlıdır, başkalarının desteğine muhtaçtır. Savunma mekanizması terimi altında açıklanan BİLİNÇDIŞI sorunları için gerileme yapan birey destek aramakta, birilerinin kendisi için sorunları çözmesini beklemektedir. Örnek: Tuvalet eğitimi tamamlanalı çok olmuş bir çocuğun altını ıslatmaya başlaması.  

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
  • Kişilik Psikolojisi
2954