regression - gerileme / regresyon

SAVUNMA MEKANİZMASI terimi altında açıklanmakta olan BİLİNÇDIŞI sorunlar için bilişsel, duygusal ve davranışsal açıdan daha düşük işlevselliğin söz konusu olduğu (genelde çocukluk) dönemlere geri dönülmesini; çocukluk dönemine özgü gereksinim, arzu ve doyum yolları arayışında ve çocuksu davranışlarda bulunmayı içerir. Çocuk bağımlıdır, başkalarının desteğine muhtaçtır. Savunma mekanizması terimi altında açıklanan BİLİNÇDIŞI sorunları için gerileme yapan birey destek aramakta, birilerinin kendisi için sorunları çözmesini beklemektedir. Örnek: Tuvalet eğitimini çoktan tamamlamış olan çocuğun altını ıslatmaya başlaması.  

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
  • Kişilik Psikolojisi

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835