reactive - reaktif / etkileyici  gözlem
reactive - reaktif / etkileyici  gözlem

yapılan gözlemin (değerlendirmenin), KATILIMCI ya da DENEK’in duygu , düşünce ya da davranışlarını değiştirmesi. Bu bir KARIŞTIRICI ETKİ’dir ve ortadan kaldırılması gerekir. bakınız: kontrol teknikleri karşılaştırınız: reaktif olmayan ölçüm

Alan Adı:
  • Yöntembilim
2954