radical behaviorism - radikal davranışçılık
radical behaviorism - radikal davranışçılık

psikoloji biliminin zihin, bilinç ve bilincin içeriklerini değil, uyarıcı ile davranış arasındaki ilişkileri incelemesi gerektiğini savunan ekol. 1913 yılında Amerikalı psikolog John B. Watson (1878-1958) tarafından geliştirilen klasik DAVRANIŞÇILIK ekolünü ifade etmede ve onu, bilişsel süreçleri de inceleme konusu olarak kabul eden LİBERAL DAVRANIŞÇILIK’tan ayırt etmede kullanılır.

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Genel Psikoloji
2942