psychophysical interactionism - psikofizik etkileşimcilik

zihin-beden (beyin) sorunu bakımından DÜALİZM yanlısı olan bu sava göre; beden (beyin) ile zihin birbirinden bağımsız, iki ayrı varlıktır. Ancak zihin bedeni, beden de zihni etkiler. Çağdaş bilimsel veriler psikofizik etkileşimciliği desteklemektedir. Bu görüş, biyoloji bilimleriyle davranış bilimlerinin etkileşimde bulunmasını gerektirir. [Sistematik olarak geliştiren/aktaran: Fransız filozof, matematikçi ve bilim adamı Rene Descartes (1596-1650)] bakınız: zihin-beden sorunu karşılaştırınız: çift yön kuramı, epifenomenalizm, özdeşlik kuramı, psikofizik paralelcilik

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)