psychological test - psikolojik test
psychological test - psikolojik test

psikoloji biliminin kapsamına giren davranış, duygu, duygulanım, bilişsel süreçler, zeka, yetenek-gizil gücü, tutum, değer, ilgi ve kişilik özellikleri ölçmede kullanılan standart ölçme araçlarının genel adı. Ölçtüğü süreç bakımından, psikolojik testler, şu gruplara ayrılır: 1. zeka ya da genel yetenek testleri, 2. başarı testleri, 3. yeterlik, yetenek ya da yetenek-gizilgücü testleri, 4.tutum, değer, önyargı testleri, 5. kişilik testleri, 6. mesleki yetenek testleri, 7. klinik testler. karşılaştırınız: nöropsikolojik test

Alan Adı:
  • Psikometri
2952