premorbid - hastalık öncesi
premorbid - hastalık öncesi

tıpta terim “hastalık gelişiminden önce” anlamına gelir. Bir nörolojik bozukluk ya da travmadan önceki işlevsellik durumunu ifade eder. Bu işlevsellik çoğunlukla psikolojik, özelde bilişseldir.  bakınız: premorbid tahmin, beyin rezerv kapasitesi

Alan Adı: Bozukluk ve Hastalıklar: Genel
2717