premorbid estimation - premorbid tahmin
premorbid estimation - premorbid tahmin

hasar veya hastalık öncesindeki performans düzeyini tahmin etme. Bu konuda birkaç yaklaşım mevcuttur. Yaklaşımlar birbirinden niceliksel ve niteliksel tahminlere dayanma derecesine göre farklılaşır; her birinin zayıf ve güçlü yönleri vardır. a. regresyonun kullanıldığı yaklaşımda, performans tahmininde testin standardizasyon örnekleminin özellikleri (meslek, yaşanan bölge) göz önüne alınır. Regresyona dayalı tahminde sıklıkla BARONA DENKLEMİ kullanılır. b. EN İYİ PERFORMANS YÖNTEMİ'nde, premorbid fonksiyonelliği temsil ettiği düşünülen bir fonksiyon için kişinin aldığı en yüksek puan, eşzamanlı olarak ölçülen diğer fonksiyonların değerlendirilmesinde standart olarak kullanılır.

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Genel
2942