positive reinforcement - pozitif pekiştirme / olumlu pekiştirme
positive reinforcement - pozitif pekiştirme / olumlu...

bir tepkinin gelecekte yapılma olasılığını, söz konusu tepkinin ardından, arzu edilen bir uyarıcı durumu oluşturmak suretiyle artırma. Verildiğinde davranış sıklık veya olasılığını artıran türden uyarıcı (hayvan deneylerinde örneğin yiyecek). Örnek: Edimsel koşullama kutusuna konan aç sıçanın kutudaki pedala basmasını sağlamak için, tepkinin yapılışının ardından ona yiyecek verme. karşılaştırınız: negatif pekiştirme, cezalandırma, olumlu cezalandırma

Abbreviation/Symbol: R+PR
Alan Adı:
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim
2954