Pfeiffer Short Portable Mental Status Questionnaire - Pfeiffer Kısa Taşınabilir Zihinsel Durum Anketi
Pfeiffer Short Portable Mental Status Questionnaire - Pfeiffer...

yaşlılarda bilişsel işlevselliği ölçer. Organik beyin yetersizliği olanlarda kullanılır. Kısa ve basit olması nedeniyle sağlık çalışanları tarafından da kullanılabilir. Bilgi sağlayıcı ebeveyn ya da bakıcıdır; ölçümler ebeveyn ya da bakıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Ölçek 10 sorudan oluşur. Puanlaması yanlış tepki sayısı olarak yapılır (alınabilecek en yüksek puan: 10). Puanlamada ırk ve eğitim durumu göz önüne alınır. Puanların 0-2 arasında olması “normal”, 3-4 arasında olması “hafif şiddette zihinsel bozukluk”, 5-7 arasında olması “orta şiddette zihinsel bozukluk, 8 puan ve üzerinde olması “ağır zihinsel bozukluk” olarak değerlendirilir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Eric Pfeiffer (1975)] bakınız: Bilişsel Durum Muayenesi, Kısa Dikkat Testi, Kısa Durum Muayenesi-2

Abbreviation/Symbol: SPMSQ
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2992