paraphilic disorders - parafili bozuklukları / cinsel sapkınlık bozuklukları

cinsel olarak uyarılma, cinsel arzu duyma ve orgazma yönelik olarak alışılmadık nesnelerin kullanılması, eylem ya da durumların tekrarlayıcı bir şekilde oluşturulmasına ilişkin hayalleri (fantasy) ve davranışları içerir. DSM-IV-TR’de, Eksen I’in altında Cinsel Bozukluklar ve Cinsel Kimlik Bozuklukları olarak yer alır. bakınız: DSM-5 sınıflandırması, gözetlemecilik bozukluğu, göstermecilik bozukluğu, sürtünmecilik bozukluğu, cinsel mazoşizm bozukluğu, cinsel sadizm bozukluğu, pedofili bozukluğu, fetişizm bozukluğu, travesti bozukluğu, tanımlanmış diğer bir parafili bozukluğu, tanımlanmamış parafili bozukluğu

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835