Papez circuit - Papez devresi / Papez döngüsü
Papez circuit - Papez devresi / Papez döngüsü

duygu ve bellek ile ilgili olan, dairesel biçimde düzenlenmiş merkez ve liflerden oluşan medial limbik sinirağı. Döngüyü oluşturan yapılar arasında hippokampus, forniks, talamusun anterior çekirdeği, singulat korteks, parahippokampal girüs ve hippokampus bulunmaktadır. Papez’in duygu kuramına göre, duygu kontrolü, Papez döngüsü bağlamında gerçekleşmektedir. [Geliştiren/aktaran: Amerikalı anatomist James W. Papez (1883-1958)]

Alan Adı: Bilişsel Nörobilim
2687