panpsychism - panpsişizm / ruhculuk

zihin-beden (beyin) sorunu bakımından MONİZM yanlısı olan bu savda, ortada tek varlığın bulunduğu; bunun da ruh, daha çağdaş bir terimle zihin, olduğu öne sürülür. Panpsişizmle uyumlu olan alanlar hümanist psikoloji, varoluşçuluk gibi felsefi yaklaşımlardır. karşılaştırınız: materyalizm

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)