organizational diversity - örgütsel çeşitlilik

çalışanların oluşturduğu iş gücü yapısındaki çeşitlilik. Çeşitliliğe şunlar katkıda bulunur:

1. birincil özellikler: yaş, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durum, etnik köken, din ve eğitim.

2. edinilmiş ya da yaşam içinde değişebilen ikincil özellikler: yaşanan coğrafi bölge, gelir, askerlik durumu, iş deneyimleri, dünya görüşü.

Alan Adı:
  • Genel
  • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
  • Sosyal Psikoloji

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)