ordinate - ordinat / y-ekseni / dikey konaç

grafikteki dikey koordinat. Bağımlı değişken bu koordinat üzerinde gösterilir. karşılaştırınız: apsis

Alan Adı:
  • İstatistik/Biyoistatistik

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)