obsessive-compulsive and related disorders - obsesif-kompulsif ve ilişkili bozukluklar / takıntı-zorlantı bozukluğu ve ilişkili bozukluklar

tekrarlayıcı düşünce (obsesyon) ve davranışları (kompulsiyon) içerir. DSM-IV-TR’de, Eksen I’in altındaki Anksiyete Bozuklukları’nda Obsesif-Kompulsif Bozukluk olarak yer alır. DSM-5’te, Karakaş Psikoloji Sözlüğü’nde açıklanan türlerin dışında 1. Maddenin/İlacın Yol Açtığı Obsesif-Kompulsif ve İlişkili Bozukluk, 2. Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı Obsesif-Kompulsif ve İlişkili Bozukluk da bulunmaktadır. bakınız: DSM-5 sınıflandırması, obsesif-kompulsif bozukluk, beden dismorfisi bozukluğu, biriktirme bozukluğu, saç yolma bozukluğu, deri yolma bozukluğu, tanımlanmış diğer bir obsesif-kompulsif ve ilişkili bozukluk, tanımlanmamış obsesif-kompulsif ve ilişkili bozukluk

Abbreviation/Symbol: OCRD
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)