NOS - BTA

 “NOS” İngilizcedeki “not otherwise specified” kelimelerinin DSM-IV-TR’de kullanılan kısaltmasıdır. Bu kelimelerin Türkçe karşılıkları “başka türlü adlandırılamayan” olup bunlar için DSM-IV-TR’nin kullandığı kısaltma BTA’dır.

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)