nonreactive measure - reaktif olmayan ölçüm / tepkisel olmayan ölçüm
nonreactive measure - reaktif olmayan ölçüm /...

duygu, düşünce ya da davranış ölçümlerinde gözlem (değerlendirmede) sürecinin karıştırıcı etkisi olmaması. Bunu sağlamak için gözlem yapan kişi uygun biçimde eğitilir, sürece önceden hazırlanması sağlanır; gözlemci gözleneni sürece hazırlar, duruma uyum yapması için gerekeni yapar; gizli gözlemci (hidden observer) kullanılır. bakınız: reaktif

Alan Adı: Yöntembilim
2688