nondeclarative memory - bildirilemeyen bellek

kendiliğinden (otomatik) olarak oluşmuş olan, bilinçli hatırlamaya açık olmayan bellek.  bakınız: örtük bellek karşılaştırınız: bildirilebilen bellek

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)