nomothetic - nomotetik
nomothetic - nomotetik

genel yasa veya ilkeler oluşturmakla ilgilidir. Nomotetik yaklaşım canlı gruplarının, genel ve evrensel geçerliliği olan yasa ya da ilkeler keşfetmek amacıyla araştırılmasını kapsar. karşılaştırınız: idyografik

Alan Adı:
  • Yöntembilim
2952