nomothetic - nomotetik

genel yasa veya ilkeler oluşturmakla ilgilidir. Nomotetik yaklaşım canlı gruplarının, genel ve evrensel geçerliliği olan yasa ya da ilkeler keşfetmek amacıyla araştırılmasını kapsar. karşılaştırınız: idyografik

Alan Adı:
  • Yöntembilim

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)