neobehaviorism - yeni davranışçılık / liberal davranışçılık
neobehaviorism - yeni davranışçılık / liberal...

gözlenen davranışlardan ZİHİNSEL ve özelde BİLİŞSEL olayların çıkarsandığı psikoloji ekolü. Psikolojide sadece gözlenebilen olayların (uyarıcı ve davranış) ele alınması gerektiğini savunan RADİKAL DAVRANIŞÇILIK’a tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yeni davranışçılık psikolojideki bilişsel devrimin öncüsüdür. [Kurucuları: Amerikalı psikologlar Clark L. Hull (1884-1952) ve Edward C. Tolman (1886-1959)]

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Genel Psikoloji
2942